• Učitelia

    • Mgr. Soňa Poprocká
    • Mgr. Soňa Poprocká
     riaditeľka, vedenie školy
     sona.poprocka@narniaba.sk
    • Mgr. Dagmara Jančušková
    • Mgr. Dagmara Jančušková
     líder tímu Rest Time, vedenie školy
     dagmara.jancuskova@narniaba.sk
    • Mgr. Tomáš Horváth
    • Mgr. Tomáš Horváth
     líder akademického programu 2. stupeň, učiteľ dejepisu, advisor 9.A, vedenie školy
     tomas.horvath@narniaba.sk
    • Mgr. Mária Chamrazová, M.Sc.
    • Mgr. Mária Chamrazová, M.Sc.
     líder tímu jazykového oddelenia, učiteľka anglického jazyka advisorka 6.V, vedenie školy
     maria.chamrazova@narniaba.sk
    • Mgr. Miroslava Martonová
    • Mgr. Miroslava Martonová
     líder špeciálneho tímu, vedenie školy
     miroslava.martonova@narniaba.sk
    • Mgr. Elena Markušová
    • Mgr. Elena Markušová
     manažment nepedagogických procesov, vedenie školy
     elena.markusova@narniaba.sk
    • PaedDr. Hana Plachá
    • PaedDr. Hana Plachá
     líder tímu 1. stupňa, vedenie školy
     hana.placha@narniaba.sk
    • Mgr. Petra Polková
    • Mgr. Petra Polková
     líder hodnotového programu, učiteľka geografie, advisorka 7.E, vedenie školy
     petra.polkova@narniaba.sk
    • RNDr. Lenka Bachárová
    • RNDr. Lenka Bachárová
     učiteľka chémie, 2. stupeň
     lenka.bacharova@narniaba.sk
    • Mgr. Veronika Baumgartnerová
    • Mgr. Veronika Baumgartnerová
     učiteľka anglického jazyka, 1. stupeň, 2.A
     veronika.baumgartnerova@narniaba.sk
    • Tomáš Barek, BA
    • Tomáš Barek, BA
     učiteľ náboženstva, 2. stupeň
     tomas.barek@narniaba.sk
    • Nada Bjelajac
    • Nada Bjelajac
     učiteľka fyziky, advisorka 8.V, 2. stupeň
     nada.bjelajac@narniaba.sk
    • Mgr. Lena Bočkayová
    • Mgr. Lena Bočkayová
     učiteľka nemeckého jazyka, advisor 7.V., 2. stupeň
     lena.bockayova@narniaba.sk
    • Bc. Diana Bodnárová
    • Bc. Diana Bodnárová
     učiteľka Rest Time
     diana.sedlakova@narniaba.sk
    • PaedDr. Mária Boledovičová
    • PaedDr. Mária Boledovičová
     metodička matematiky, učiteľka matematiky, 2.stupeň
     maria.boledovicova@narniaba.sk
    • Mgr. Lenka Brádňanská
    • Mgr. Lenka Brádňanská
     učiteľka hudobnej výchovy, advisorka 5.A, 2. stupeň
     lenka.bradnanska@narniaba.sk
    • PhDr. Dušan Damián Brezány
    • PhDr. Dušan Damián Brezány
     učiteľ dejepisu a slovenského jazyka, advisor 6.E
     dusan.brezany@narniaba.sk
    • Mgr. Veronika Bucková
    • Mgr. Veronika Bucková
     učiteľka anglického jazyka, 2. stupeň
     veronika.buckova@narniaba.sk
    • Mgr. Silvia Bučičová
    • Mgr. Silvia Bučičová
     učiteľka Rest Time
     silvia.bucicova@narniaba.sk
    • Mgr. Pavlína Bulková
    • Mgr. Pavlína Bulková
     učiteľka, 1.C, 1. stupeň
     pavlina.bulkova@narniaba.sk
    • Mgr. Veronika Burčíková
    • Mgr. Veronika Burčíková
     učiteľka slovenského jazyka, advisorka 9.A
     veronika.burcikova@narniaba.sk
    • Mgr. Katarína Cagáňová
    • Mgr. Katarína Cagáňová
     učiteľka 3.C, 1. stupeň
     katarina.caganova@narniaba.sk
    • Mgr. Ivana Cienka
    • Mgr. Ivana Cienka
     psychologička - 2. stupeň, špecialisti
     ivana.cienka@narniaba.sk
    • Mgr. Erika Coyle, PhD.
    • Mgr. Erika Coyle, PhD.
     učiteľka hudobnej výchovy, 1. stupeň
     erika.coyle@narniaba.sk
    • Mgr. Alžbeta Červeňanská
    • Mgr. Alžbeta Červeňanská
     učiteľka anglického jazyka, advisorka 8.E, 2. stupeň
     alzbeta.cervenanska@narniaba.sk
    • Mgr. Martina Čižniarová
    • Mgr. Martina Čižniarová
     učiteľka, 2.B, 1. stupeň
     martina.cizniarova@narniaba.sk
    • Mgr. Dominika Danel
    • Mgr. Dominika Danel
     učiteľka Rest Time
     dominika.danel@narniaba.sk
    • Mgr. Faustína Lucia Dikantová
    • Mgr. Faustína Lucia Dikantová
     učiteľka matematiky, advisorka 6.E
     faustinalucia.dikantova@narniaba.sk
    • Nora Dongala-Sedlár
    • Nora Dongala-Sedlár
     učiteľka anglického jazyka, 2. stupeň
     nora.dongala.sedlar@narniaba.sk
    • Bc. Jana Dóšová
    • Bc. Jana Dóšová
     asistentka učiteľa, špecialisti
     jana.dosova@narniaba.sk
    • Alexandra Drnajová
    • Alexandra Drnajová
     učiteľka Rest Time
     alexandra.drnajova@narniaba.sk
    • Mgr. Hanna Dubynska
    • Mgr. Hanna Dubynska
     učiteľka Rest Time
     hanna.dubynska@narniaba.sk
    • Mgr. Peter Dujava
    • Mgr. Peter Dujava
     učiteľ telesnej a športovej výchovy
     peter.dujava@narniaba.sk
    • Mgr. Daniela Dziaková
    • Mgr. Daniela Dziaková
     učiteľka anglického jazyka, 2. stupeň
     daniela.dziakova@narniaba.sk
    • Mgr. Gabriela Dyttertová
    • Mgr. Gabriela Dyttertová
     učiteľka biológie, advisorka 5.C, 2. stupeň
     gabriela.dyttertova@narniaba.sk
    • Dianna Marie Dzurov
    • Dianna Marie Dzurov
     učiteľka anglického jazyka, 2. stupeň
     dianna.dzurov@narniaba.sk
    • Mgr. Katarína Gendiarová
    • Mgr. Katarína Gendiarová
     učiteľka, 1.B, 1.stupeň
     katarina.gendiarova@narniaba.sk
    • Mgr. Denisa Hasajová Besedová
    • Mgr. Denisa Hasajová Besedová
     učiteľka 3.B, 1.stupeň
     denisa.besedova@narniaba.sk
    • Marc Hepton
    • Marc Hepton
     učiteľ anglického jazyka, 1. stupeň
     marc.hepton@narniaba.sk
    • Mgr. Christián Jozef Hlbočan
    • Mgr. Christián Jozef Hlbočan
     učiteľ slovenského jazyka, advisor 6.V
     christianjozef.hlbocan@narniaba.sk
    • Mgr. Viera Hojnošová
    • Mgr. Viera Hojnošová
     špeciálna pedagogička - 2. stupeň, špecialisti
     viera.hojnosova@narniaba.sk
    • Mgr. Milica Holecová
    • Mgr. Milica Holecová
     učiteľka matematiky, advisorka 8.E
     milica.holecova@narniaba.sk
    • Mgr. Katarína Hornáčková
    • Mgr. Katarína Hornáčková
     učiteľka anglického jazyka, 1. stupeň
     katarina.hornackova@narniaba.sk
    • Eva Horváthová
    • Eva Horváthová
     učiteľka Rest Time
     eva.horvathova@narniaba.sk
    • Mgr. Daniela Hrončová
    • Mgr. Daniela Hrončová
     učiteľka Rest Time
     daniela.hroncova@narniaba.sk
    • PhDr. Pavol Hudec
    • PhDr. Pavol Hudec
     učiteľ telesnej a športovej výchovy, 2. stupeň
     pavol.hudec@narniaba.sk
    • Mgr. Zuzana Janeková
    • Mgr. Zuzana Janeková
     metodička, 1. stupeň
     zuzana.janekova@narniaba.sk
    • Mgr. Janette Jánošová
    • Mgr. Janette Jánošová
     asistentka učiteľa, špecialisti
     janette.janosova@narniaba.sk
    • Dáša Kalmárová
    • Dáša Kalmárová
     asistentka učiteľa, špecialisti
     dasa.kalmarova@narniaba.sk
    • Bc. Natália Karpišová
    • Bc. Natália Karpišová
     učiteľka telesnej a športovej výchovy, 2. stupeň
     natalia.karpisova@narniaba.sk