• Učitelia

    • Mgr. Soňa Poprocká
    • Mgr. Soňa Poprocká
     riaditeľka, vedenie školy
     sona.poprocka@narniaba.sk
    • PaedDr. Hana Plachá
    • PaedDr. Hana Plachá
     líderka tímu 1. stupňa, vedenie školy
     hana.placha@narniaba.sk
    • Mgr. Miroslava Martonová
    • Mgr. Miroslava Martonová
     líderka tímu 2. stupňa, vedenie školy
     miroslava.martonova@narniaba.sk
    • Mgr. Mária Chamrazová, M.Sc.
    • Mgr. Mária Chamrazová, M.Sc.
     líderka tímu jazykového oddelenia, advisorka 8.V, vedenie školy
     maria.chamrazova@narniaba.sk
    • Mgr. Dagmara Jančušková
    • Mgr. Dagmara Jančušková
     líderka tímu Rest Time, vedenie školy
     dagmara.jancuskova@narniaba.sk
    • Mgr. Petra Polková
    • Mgr. Petra Polková
     líderka hodnotového programu, advisorka 6.E
     petra.polkova@narniaba.sk
    • Mgr. Lena Tomečko
    • Mgr. Lena Tomečko
     líderka podporného tímu, špeciálna pedagogička - 4., 5., 6. ročník
     lena.tomecko@narniaba.sk
    • Philip David Arcuri
    • Philip David Arcuri
     učiteľ anglického jazyka, 2. stupeň
     philip.arcuri@narniaba.sk
    • RNDr. Lenka Bachárová
    • RNDr. Lenka Bachárová
     učiteľka chémie, 2. stupeň
     lenka.bacharova@narniaba.sk
    • Mgr. Tomáš Banovič
    • Mgr. Tomáš Banovič
     učiteľ telesnej a športovej výchovy, 2. stupeň
     tomas.banovic@narniaba.sk
    • PhDr. Aneta Baroková
    • PhDr. Aneta Baroková
     učiteľka slovenského jazyka a dejepisu, 2. stupeň
     aneta.barokova@narniaba.sk
    • Mgr. Miroslava Bartková
    • Mgr. Miroslava Bartková
     učiteľka informatiky, 1. a 2. stupeň
     miroslava.bartkova@narniaba.sk
    • Matej Bencuľák
    • Matej Bencuľák
     učiteľ Rest Time
     matej.benculak@narniaba.sk
    • Mgr. Kvetoslava Biznárová
    • Mgr. Kvetoslava Biznárová
     špeciálna pedagogička - 1., 2., 3. ročník, podporný tím,
     kvetoslava.biznarova@narniaba.sk
    • Nada Bjelajac
    • Nada Bjelajac
     učiteľka fyziky, advisorka 8.L, 2. stupeň
     nada.bjelajac@narniaba.sk
    • Mgr. Lena Bočkayová
    • Mgr. Lena Bočkayová
     učiteľka nemeckého jazyka, 2. stupeň
     lena.bockayova@narniaba.sk
    • Mgr. Lenka Brádňanská
    • Mgr. Lenka Brádňanská
     učiteľka hudobnej výchovy, 2. stupeň
     lenka.bradnanska@narniaba.sk
    • PhDr. Dušan Damián Brezány
    • PhDr. Dušan Damián Brezány
     učiteľ dejepisu, advisor 8.E, 2. stupeň
     dusan.brezany@narniaba.sk
    • Mgr. Veronika Bucková
    • Mgr. Veronika Bucková
     učiteľka anglického jazyka, 2. stupeň
     veronika.buckova@narniaba.sk
    • Mgr. Pavlína Bulková
    • Mgr. Pavlína Bulková
     učiteľka 1.C, 1. stupeň
     pavlina.bulkova@narniaba.sk
    • Mgr. Veronika Burčíková
    • Mgr. Veronika Burčíková
     učiteľka slovenského jazyka, advisorka 7.L
     veronika.burcikova@narniaba.sk
    • Mgr. Katarína Cagáňová
    • Mgr. Katarína Cagáňová
     učiteľka 4.A, 1. stupeň
     katarina.caganova@narniaba.sk
    • Mgr. Erika Coyle, PhD.
    • Mgr. Erika Coyle, PhD.
     učiteľka hudobnej výchovy, 1. stupeň
     erika.coyle@narniaba.sk
    • Mgr. Martina Čižniarová
    • Mgr. Martina Čižniarová
     učiteľka 2.B, 1. stupeň
     martina.cizniarova@narniaba.sk
    • Mgr. Dominika Danel
    • Mgr. Dominika Danel
     učiteľka 2.C, 1. stupeň
     dominika.danel@narniaba.sk
    • Bc. Lucia Danišová
    • Bc. Lucia Danišová
     učiteľka Rest Time
     lucia.danisova@narniaba.sk
    • Mgr. Faustína Lucia Dikantová
    • Mgr. Faustína Lucia Dikantová
     učiteľka matematiky, advisorka 8.E, 2. stupeň
     faustinalucia.dikantova@narniaba.sk
    • Nora Dongala-Sedlár
    • Nora Dongala-Sedlár
     učiteľka anglického jazyka, 1. stupeň
     nora.dongala.sedlar@narniaba.sk
    • Mgr. Lucia Dostálová
    • Mgr. Lucia Dostálová
     učiteľka telesnej a športovej výchovy, advisorka 6.E
     lucia.dostalova@narniaba.sk
    • Bc. Jana Dóšová
    • Bc. Jana Dóšová
     učiteľka 5. ročníka, advisorka 5.A, asistentka učiteľa, podporný tím
     jana.dosova@narniaba.sk
    • Mgr. Daniela Dziaková
    • Mgr. Daniela Dziaková
     učiteľka anglického jazyka, 2. stupeň
     daniela.dziakova@narniaba.sk
    • Mgr. Júlia Farkašovská
    • Mgr. Júlia Farkašovská
     učiteľka 3.C, 1. stupeň
     julia.farkasovska@narniaba.sk
    • Mgr. Denisa Hasajová Besedová
    • Mgr. Denisa Hasajová Besedová
     učiteľka 5. ročníka, advisorka 5.C, 2.stupeň
     denisa.besedova@narniaba.sk
    • Mgr. Christián Jozef Hlbočan
    • Mgr. Christián Jozef Hlbočan
     učiteľ slovenského jazyka, advisor 8.V
     christianjozef.hlbocan@narniaba.sk
    • Mgr. Viera Hojnošová
    • Mgr. Viera Hojnošová
     špeciálna pedagogička - 8. a 9. ročník, detská terapeutka, podporný tím
     viera.hojnosova@narniaba.sk
    • Mgr. Katarína Hornáčková
    • Mgr. Katarína Hornáčková
     učiteľka anglického jazyka, 1. stupeň
     katarina.hornackova@narniaba.sk
    • Eva Horváthová
    • Eva Horváthová
     učiteľka Rest Time
     eva.horvathova@narniaba.sk
    • Mgr. Táňa Hozzová
    • Mgr. Táňa Hozzová
     učiteľka 1.B, 1. stupeň
     tana.hozzova@narniaba.sk
    • Mgr. Daniela Hrončová
    • Mgr. Daniela Hrončová
     učiteľka Rest Time
     daniela.hroncova@narniaba.sk
    • PhDr. Pavol Hudec
    • PhDr. Pavol Hudec
     učiteľ telesnej a športovej výchovy, advisor 7.V, 2. stupeň
     pavol.hudec@narniaba.sk
    • Mgr. Kristína Žilková
    • Mgr. Kristína Žilková
     učiteľka 3.A, 1. stupeň
     kristina.hvizdakova@narniaba.sk
    • Mgr. Danica Jakubová
    • Mgr. Danica Jakubová
     učiteľka Rest Time
     danica.jakubova@narniaba.sk
    • Mgr. Zuzana Janeková
    • Mgr. Zuzana Janeková
     metodička, 1. stupeň
     zuzana.janekova@narniaba.sk
    • Mgr. Janette Jánošová
    • Mgr. Janette Jánošová
     asistentka učiteľa, podporný tím
     janette.janosova@narniaba.sk
    • Dáša Kalmárová
    • Dáša Kalmárová
     asistentka učiteľa, podporný tím
     dasa.kalmarova@narniaba.sk
    • Mgr. Veronika Kern Sinová
    • Mgr. Veronika Kern Sinová
     špeciálna pedagogička - 7. ročník, administratíva, podporný tím
     veronika.sinova@narniaba.sk
    • Mgr. Lucia Kliská
    • Mgr. Lucia Kliská
     učiteľka, 4.C, 1. stupeň
     lucia.kliska@narniaba.sk
    • Mgr. Lucia Kmecová
    • Mgr. Lucia Kmecová
     učiteľka Rest Time
     lucia.kmecova@narniaba.sk
    • Samuel Kovaľ
    • Samuel Kovaľ
     učiteľ Rest Time
     samuel.koval@narniaba.sk
    • Mgr. Petra Kováč
    • Mgr. Petra Kováč
     učiteľka anglického jazyka, 1. stupeň
     petra.kovac@narniaba.sk