• Učitelia

    • PaedDr. Roman Baranovič
    • PaedDr. Roman Baranovič
     riaditeľ CZŠ Narnia BA
     roman.baranovic@narniaba.sk
    • Mgr. Tomáš Horváth
    • Mgr. Tomáš Horváth
     líder akademického programu 2. stupeň, učiteľ dejepisu, advisor 8.A, vedenie školy
     tomas.horvath@narniaba.sk
    • Mgr. Tatiana Zacharová
    • Mgr. Tatiana Zacharová
     líder tímu jazykového oddelenia, advisor 8.C, vedenie školy, učiteľka anglického jazyka
     tatiana.zacharova@narniaba.sk
    • RNDr. Lenka Bachárová
    • RNDr. Lenka Bachárová
     učiteľka chémie, 2. stupeň
     lenka.bacharova@narniaba.sk
    • Mgr. Veronika Baumgartnerová
    • Mgr. Veronika Baumgartnerová
     učiteľka anglického jazyka, 1. stupeň, 1.A.
     veronika.baumgartnerova@narniaba.sk
    • Tomáš Barek, BA
    • Tomáš Barek, BA
     učiteľ náboženstva, advisor 9.A
     tomas.barek@narniaba.sk
    • Nada Bjelajac
    • Nada Bjelajac
     učiteľka fyziky, advisor 7.V, 2. stupeň
     nada.bjelajac@narniaba.sk
    • Mgr. Lena Bočkayová
    • Mgr. Lena Bočkayová
     učiteľka nemeckého jazyka, advisor 6.V., 2. stupeň
     lena.bockayova@narniaba.sk
    • PaedDr. Mária Boledovičová
    • PaedDr. Mária Boledovičová
     metodička matematiky, učiteľka matematiky, 2.stupeň
     maria.boledovicova@narniaba.sk
    • Mgr. Lenka Brádňanská
    • Mgr. Lenka Brádňanská
     učiteľka hudobnej výchovy, advisor 5.B., 2. stupeň
     lenka.bradnanska@narniaba.sk
    • PhDr. Dušan Damián Brezány
    • PhDr. Dušan Damián Brezány
     učiteľ dejepisu a slovenského jazyka, advisor 5.A.
     dusan.brezany@narniaba.sk
    • Mgr. Pavlína Bulková
    • Mgr. Pavlína Bulková
     učiteľka 5. ročníka, advisorka 5.B
     pavlina.bulkova@narniaba.sk
    • Mgr. Veronika Burčíková
    • Mgr. Veronika Burčíková
     učiteľka slovenského jazyka, advisorka 8.B
     veronika.burcikova@narniaba.sk
    • Mgr. Katarína Cagáňová
    • Mgr. Katarína Cagáňová
     učiteľka 2.C, 1. stupeň
     katarina.caganova@narniaba.sk
    • Mgr. Ivana Cienka
    • Mgr. Ivana Cienka
     učiteľka Rest Time
     ivana.cienka@narniaba.sk
    • Mgr. Alena Čepová
    • Mgr. Alena Čepová
     učiteľka slovenského jazyka
     alena.cepova@narniaba.sk
    • Mgr. Alžbeta Červeňanská
    • Mgr. Alžbeta Červeňanská
     učiteľka anglického jazyka, advisor 7.E, 2. stupeň
     alzbeta.cervenanska@narniaba.sk
    • Meryl Elizabeth Delano
    • Meryl Elizabeth Delano
     učiteľka anglického jazyka, 2. stupeň
     meryl.delano@narniaba.sk
    • Mgr. Faustína Lucia Dikantová
    • Mgr. Faustína Lucia Dikantová
     učiteľka matematiky, advisorka 8.B
     faustinalucia.dikantova@narniaba.sk
    • Mgr. Anna Domsová
    • Mgr. Anna Domsová
     učiteľka Rest Time
     anna.domsova@narniaba.sk
    • Bc. Jana Dóšová
    • Bc. Jana Dóšová
     asistentka učiteľa, špecialisti
     jana.dosova@narniaba.sk
    • Mgr. Peter Dujava
    • Mgr. Peter Dujava
     učiteľ telesnej a športovej výchovy
     peter.dujava@narniaba.sk
    • Mgr. Daniela Dziaková
    • Mgr. Daniela Dziaková
     učiteľka anglického jazyka, 2. stupeň
     daniela.dziakova@narniaba.sk
    • Mgr. Gabriela Dyttertová
    • Mgr. Gabriela Dyttertová
     učiteľka biológie, advisor 9.A., 2. stupeň
     gabriela.dyttertova@narniaba.sk
    • Dianna Marie Dzurov
    • Dianna Marie Dzurov
     učiteľka anglického jazyka, 1. stupeň
     dianna.dzurov@narniaba.sk
    • Mgr. Katarína Gendiarová
    • Mgr. Katarína Gendiarová
     učiteľka 5. ročníka, advisorka 5.C
     katarina.hanuskova@narniaba.sk
    • Mgr. Denisa Hasajová Besedová
    • Mgr. Denisa Hasajová Besedová
     učiteľka 3.B, 1.stupeň
     denisa.besedova@narniaba.sk
    • Mgr. Christián Jozef Hlbočan
    • Mgr. Christián Jozef Hlbočan
     učiteľ slovenského jazyka, advisor 9.A
     christianjozef.hlbocan@narniaba.sk
    • Bc. Lucia Hodošiová
    • Bc. Lucia Hodošiová
     učiteľka, 2.A, 1. stupeň
     lucia.hodosiova@narniaba.sk
    • Mgr. Viera Hojnošová
    • Mgr. Viera Hojnošová
     špeciálna pedagogička - 2. stupeň, špecialisti
     viera.hojnosova@narniaba.sk
    • Mgr. Milica Holecová
    • Mgr. Milica Holecová
     učiteľka matematiky, advisorka 7.E,
     milica.holecova@narniaba.sk
    • Mgr. Katarína Hornáčková
    • Mgr. Katarína Hornáčková
     učiteľka anglického jazyka, 1. stupeň
     katarina.hornackova@narniaba.sk
    • Mgr. Monika Högerová
    • Mgr. Monika Högerová
     učiteľka Rest Time
     monika.hogerova@narniaba.sk
    • Mgr. Martina Hrivnáková
    • Mgr. Martina Hrivnáková
     učiteľka, 1.B, 1. stupeň
     martina.hrivnakova@narniaba.sk
    • Mgr. Mária Chamrazová, M.Sc.
    • Mgr. Mária Chamrazová, M.Sc.
     učiteľka anglického jazyka advisorka 5.C
     maria.chamrazova@narniaba.sk
    • Mgr. Zuzana Janeková
    • Mgr. Zuzana Janeková
     metodička, 1. stupeň
     zuzana.janekova@narniaba.sk
    • Mgr. Janette Jánošová
    • Mgr. Janette Jánošová
     asistentka učiteľa, špecialisti
     janette.janosova@narniaba.sk
    • Mgr. Zuzana Jurkovičová
    • Mgr. Zuzana Jurkovičová
     učiteľka Rest Time
     zuzana.jurkovicova@narniaba.sk
    • Bc. Frederika Kallová
    • Bc. Frederika Kallová
     učiteľka anglického jazyka, 1.stupeň
     frederika.kallova@narniaba.sk
    • Dáša Kalmárová
    • Dáša Kalmárová
     učiteľka Rest Time
     dasa.kalmarova@narniaba.sk
    • Natália Karpišová
    • Natália Karpišová
     učiteľka Rest Time
     natalia.karpisova@narniaba.sk
    • Mgr. Daniela Kinčiová
    • Mgr. Daniela Kinčiová
     učiteľka Rest Time
     daniela.kinciova@narniaba.sk
    • Mgr. Mária Korenicová
    • Mgr. Mária Korenicová
     učiteľka anglického jazyka, advisor 7.L, 2. stupeň
     maria.korenicova@narniaba.sk
    • PaedDr. Natália Kováčová, PhD.
    • PaedDr. Natália Kováčová, PhD.
     učiteľka informatiky, advisor 7.L, 2. stupeň
     natalia.kovacova@narniaba.sk
    • Mgr. Katarína Krajcerová
    • Mgr. Katarína Krajcerová
     učiteľka španielskeho jazyka, advisor 7.V., 2. stupeň
     katarina.krajcerova@narniaba.sk
    • Bc. Jarmila Krajčíová
    • Bc. Jarmila Krajčíová
     učiteľka náboženstva, 1. stupeň
     jarmila.krajciova@narniaba.sk
    • Lucia Kráľová
    • Lucia Kráľová
     učiteľka Rest Time
     lucia.kralova@narniaba.sk
    • Barbora Krížová
    • Barbora Krížová
     učiteľka Rest Time
     barbora.krizova@narniaba.sk
    • Mgr. Erika Krkošková, PhD.
    • Mgr. Erika Krkošková, PhD.
     učiteľka hudobnej výchovy, 1. stupeň
     erika.krkoskova@narniaba.sk
    • JUDr. Andrea Lichá, PhD.
    • JUDr. Andrea Lichá, PhD.
     učiteľka občianskej náuky, 2. stupeň
     andrea.licha@narniaba.sk