Zoznam učiteľov

E-mail
Foto PaedDr. Roman Baranovič
roman.baranovic@narniaba.sk
Foto RNDr. Lenka Bachárová
lenka.bacharova@narniaba.sk
Foto Mgr. Matúš Bakyta
matus.bakyta@narniaba.sk
Foto Mgr. Martin Balan
martin.balan@narniaba.sk
Foto Mgr. Silvia Banduričová
silvia.banduricova@narniaba.sk
Foto Mgr. Veronika Baumgartnerová
veronika.baumgartnerova@narniaba.sk
Foto Nada Bjelajac
nada.bjelajac@narniaba.sk
Foto Tomáš Boroš
 
 
Mgr. Lenka Brádňanská
lenka.bradnanska@narniaba.sk
Foto Mgr. Dušan Damián Brezány Triedny učiteľ: 4.C
dusan.brezany@narniaba.sk
Foto Mgr. Katarína Cagáňová Triedna učiteľka: 1.C
katarina.caganova@narniaba.sk
Foto Mgr. Andrea Cinegová
andrea.cinegova@narniaba.sk
Foto Fraser Ian Coyle
fraser.coyle@narniaba.sk
Foto Mgr. Alena Čepová Triedna učiteľka: 7.B
alena.cepova@narniaba.sk
 
 
Mgr. Dagmar Danelová
Foto Mgr. Kristína Domáňová Triedna učiteľka: 2.A
kristina.domanova@narniaba.sk
Foto Mgr. Peter Dujava
peter.dujava@narniaba.sk
Foto Mgr. Gabriela Dyttertová Zástupca v triede: 6.C
gabriela.dyttertova@narniaba.sk
Foto Mgr. Daniela Dziaková Triedna učiteľka: 6.A
Zástupca v triede: 6.A
daniela.dziakova@narniaba.sk
Foto Mgr. Mária Fábryová Triedna učiteľka: 5.B
maria.fabryova@narniaba.sk
Foto Mgr. Denisa Fojtíková
denisa.fojtikova@narniaba.sk
Foto Marie Fröhlich
 
 
Mgr. Michaela Fröhlichová
michaela.frohlichova@narniaba.sk
Foto Mgr. Marcela Garbiarová
marcela.garbiarova@narniaba.sk
 
 
Charlotte Amanda Greaves
Foto Mgr. Monika Haburajová
monika.haburajova@narniaba.sk
Foto Bc. Lucia Halanová Zástupca v triede: 2.C
lucia.halanova@narniaba.sk
Foto Dianna Marie Hammond
dianna.hammond@narniaba.sk
Foto Mgr. Denisa Hasajová Besedová Triedna učiteľka: 3.B
Zástupca v triede: 5.C
denisa.besedova@narniaba.sk
Foto Mgr. Jozef Hlbočan Triedny učiteľ: 5.C
jozef.hlbocan@narniaba.sk
Foto Lucia Hodošiová Zástupca v triede: 2.B
lucia.hodosiova@narniaba.sk
Foto Mgr. Viera Hojnošová
viera.hojnosova@narniaba.sk
Foto Mgr. Milica Holecová Triedna učiteľka: 8.A
milica.holecova@narniaba.sk
Foto Mgr. Martina Hrivnáková Triedna učiteľka: 2.B
martina.hrivnakova@narniaba.sk
Foto Mgr. Dagmara Jančušková
dagmara.jancuskova@narniaba.sk
Foto Mgr. Zuzana Janeková
zuzana.janekova@narniaba.sk
Foto Mgr. Štefánia Jankovičová Zástupca v triede: 8.B
stefania.siketova@narniaba.sk
Foto Mgr. Katarína Jurenková
katarina.jurenkova@narniaba.sk
 
 
Dáša Kalmárová Zástupca v triede: 5.A
dasa.kalmarova@narniaba.sk
Foto Mgr. Peter Kárpáty
peter.karpaty@narniaba.sk
Foto Mgr. Kristína Kertysová Triedna učiteľka: 8.B
kristina.kertysova@narniaba.sk
 
 
Daniela Kinčiová Zástupca v triede: 3.B
daniela.kinciova@narniaba.sk
Foto Mgr. Lucia Kliská Zástupca v triede: 4.A
lucia.kliska@narniaba.sk
Foto Mgr. Mária Korenicová Triedna učiteľka: 7.A
maria.korenicova@narniaba.sk
Foto Abigail Elizabeth Kratzat
 
 
Mgr. Martin Kríž
martin.kriz@narniaba.sk
Foto Mgr. Erika Krkošková
erika.krkoskova@narniaba.sk
Foto Mgr. Miroslava Littvová
miroslava.littvova@narniaba.sk
Foto Ján Machajdík
jan.machajdik@narniaba.sk
Foto Bc. Lenka Martišková
lenka.martiskova@narniaba.sk
Foto Mgr. Miroslava Martonová
miroslava.martonova@narniaba.sk
 
 
Tomáš Meszároš
Foto Mgr. Tatiana Mičudová
tatiana.micudova@narniaba.sk
Foto Bc. Katarína Miháliková
katarina.mihalikova@narniaba.sk
Foto Mgr. Zuzana Mikloš Fabrici
zuzana.miklos.fabrici@narniaba.sk
Foto Mgr. Kristína Miltáková Triedna učiteľka: 6.C
kristina.miltakova@narniaba.sk
Foto Kamila Mišíková
kamila.misikova@narniaba.sk
Foto Mgr. Miroslav Mišinec Zástupca v triede: 7.A
miroslav.misinec@narniaba.sk
Foto RNDr. Dagmar Môťovská
dagmar.motovska@narniaba.sk
Foto Mgr. Silvia Nagyová
silvia.nagyova@narniaba.sk
Foto PaedDr. Ľubica Noščáková Triedna učiteľka: 4.B
lubica.noscakova@narniaba.sk
Foto Barry O Donohoe, MA
barry.odonohoe@narniaba.sk
 
 
Bc. Anna Okálová
anna.okalova@narniaba.sk
Foto Ing. Anna Orságová Triedna učiteľka: 5.A
anna.orsagova@narniaba.sk
Foto Mgr. Jana Pániková Zástupca v triede: 8.A
jana.panikova@narniaba.sk
Foto Mgr. Eva Pavlíková, MBA
eva.pavlikova@narniaba.sk
Foto Mgr. Jakub Pavolko Zástupca v triede: 7.B
jakub.pavolko@narniaba.sk
Foto PaedDr. Hana Plachá Triedna učiteľka: 2.C
hana.placha@narniaba.sk
Foto Mgr. Katarína Podlucká Zástupca v triede: 6.B
katarina.podlucka@narniaba.sk
Foto Marianna Polakovičová Zástupca v triede: 2.A
marianna.polakovicova@narniaba.sk
Foto Mgr. Petra Polková
petra.polkova@narniaba.sk
Foto Mgr. Soňa Poprocká Triedna učiteľka: 4.A
sona.poprocka@narniaba.sk
Foto Mgr. Rudolf Pravda Zástupca v triede: 3.C
rudolf.pravda@narniaba.sk
Foto Mgr. Martina Rundesová
martina.rundesova@narniaba.sk
Foto Nicolette Catherine Seiler
nicolette.catherine.seiler@narniaba.sk
Foto Ján Spurný
jan.spurny@narniaba.sk
Foto Mária Stasová Zástupca v triede: 3.A
maria.stasova@narniaba.sk
Foto Cate Laila Stuart
cate.stuart@narniaba.sk
Foto PaedDr. Monika Stupková, PhD.
monika.stupkova@narniaba.sk
Foto Mgr. Zuzana Šicková, PhD.
zuzana.sickova@narniaba.sk
 
 
Bc. Miriama Špániková
miriama.spanikova@narniaba.sk
Foto Mgr. Barbora Šuhajdová Zástupca v triede: 4.C
barbora.suhajdova@narniaba.sk
Foto Mgr. Petra Tkáčová
petra.tkacova@narniaba.sk
Foto Mgr. Michaela Tomášiková Zástupca v triede: 4.B
michaela.tomasikova@narniaba.sk
Foto Mgr. Andrea Tóthová Triedna učiteľka: 6.A
andrea.tothova@narniaba.sk
 
 
Mgr. Alexandra Totková
alexandra.totkova@narniaba.sk
Foto Mgr. Barbora Vizváryová Triedna učiteľka: 6.B
barbora.vizvaryova@narniaba.sk
Foto Mgr. Zuzana Vondrová
zuzana.vondrova@narniaba.sk
Foto Mgr. Magdaléna Zrůstová
magdalena.zrustova@narniaba.sk
Foto Jana Žaškovská Zástupca v triede: 5.B
jana.zaskovska@narniaba.sk

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.07.2017

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola NARNIA
    Beňadická 38, 851 06 Bratislava
  • 0905 941 826

Fotogaléria