Prihláška na štúdium na našej škole

 

Pozor, dôležité upozornenie.

 

Prosíme Vás, vyplňte prihlášku na školu pred termínom zápisu. Prihlášku vyplňte s diakritikou. Používajte mená osôb tak, ako sú uvedené v rodnom liste (alebo v občianskom preukaze) a teda nie zdrobneniny. Prihlášku je potrebné vytlačiť a priniesť do školy nepodpísanú. Prihlášku podpíšete pred pracovníkom školy v rámci zápisu. Odporúčame Vám, aby na zápis prišli obaja rodičia. V prípade, že prihláška nebude podpísaná oboma rodičmi, máte možnosť dohodnúť si stretnutie na sekretariáte školy najneskôr do termínu konania skríningu školskej pripravenosti. Dieťa, ktorého prilhláška nebude podpísaná oboma rodičmi, alebo nebude dokladované (napr. rozhodnutím súdu), že druhý rodič nie je zákonným zástupcom dieťaťa, nemôže byť na školu prijaté. V prípade nejasností, prosíme, kontaktujte administratívu školy mailom na eva.banska@narniaba.sk.

Ďakujeme.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Prihlášku je potrebné vytlačiť a priniesť do školy nepodpísanú. Prihlášku podpíšete pred pracovníkom školy v rámci zápisu. Odporúčame vám, aby na zápis prišli obaja rodičia. V prípade, že prihláška nebude podpísaná oboma rodičmi, máte možnosť dohodnúť si stretnutie na sekretariáte školy najneskôr do termínu konania skríningu školskej pripravenosti. Dieťa, ktorého prilhláška nebude podpísaná oboma rodičmi, alebo nebude dokladované (napr. rozhodnutím súdu) že druhý rodič nie je zákonným zástupcom dieťaťa, nemôže byť na školu prijaté. V prípade nejasností prosíme kontaktujte administratívu školy mailom na eva.banska@narniaba.sk. Ďakujeme.

Kontakt

  • Cirkevná základná škola NARNIA
    Beňadická 38, 851 06 Bratislava

    tajomnik@narniaba.sk
  • +421 2 32 111 555